luni, 6 iulie 2009

Chirurgia estetică şi afecţiunile cardiovasculare

Chirurgia estetică este domeniul de lux al chirurgiei, supraspecializare a chirurgiei plastice şi reconstructive, de care se diferenţiază prin aceea că indicaţia operatorie nu este de natură funcţională, ci psihologică. Cu alte cuvinte, operaţia nu se face pentru că este pusă în pericol viaţa pacientului, ci pentru a îmbunătăţi confortul psihic al acestuia prin creşterea respectului de sine, ca urmare a îmbunătăţirii imaginii corporale. Chirurgia estetică răspunde deci unei necesităţi psihologice uneori obsesive a pacientului, gradul de soluţionare a acestei obsesii depinzând de rezultatul intervenţiei efectuate. Nefiind vorba de intervenţii de urgenţă, pacientul trebuie bine investigat preoperator pentru evidenţierea unor afecţiuni cardiovasculare, tratarea şi echilibrarea unor afecţiuni deja cunoscute, iar în unele cazuri, dacă afecţiunile cardiovasculare preexistente sunt grave, intervenţia chirurgicală (care nu este o urgenţă ce pune în pericol viaţa pacientului) trebuie contraindicată.

Prin înaintarea în vârstă, toţi pacienţii acumulează un potenţial patologic cardiovascular, mai mult sau mai puţin evidenţiat simptomatic. De aceea, examinarea cardiocirculatorie este absolut necesară înaintea oricărei proceduri anestezico-chirurgicale. De multe ori, hipertensiunea arterială, hipotensiunea, unele tulburări de ritm sau de conducere şi chiar afecţiunile valvulare se depistează ocazional, la un examen clinic curent. De aceea, înaintea oricărei intervenţii chirurgicale de durată medie, este necesară înregistrarea electrocardiografică şi interpretarea traseului, înregistrarea tensiunii arteriale şi a pulsului. În cazurile în care cei trei parametri menţionaţi nu sunt suficienţi, pot fi necesare investigaţii mai complexe, cum ar fi ecografia cardiacă.

După efectuarea analizelor sanguine şi investigaţiile menţionate mai sus, se trece la evaluarea riscului cardiac. Indicele de risc cardiac elaborat de Goldman şi colab. (1977) ţine cont de incidenţa complicaţiilor cardiace postoperator sau intraoperator, raportat la factorii decelabili la examinarea preoperatorie.

În funcţie de cumulul de puncte, pacienţii se pot clasifica în 4 grupe:
1. grupa 1:0-5 puncte
2. grupa 2:6-12 puncte
3. grupa 3:13-25 puncte
4. grupa 4: 26 puncte şi peste

Pacienţii grupelor 3-4 vor fi temporizaţi şi contraindicaţi altor intervenţii decât cele de maximă urgenţă salvatoare. Pacienţii grupei a 2-a necesită pregătire preoperatorie sub asistenţă cardiologică, iar pacienţii primei grupe pot fi operaţi cu monitorizarea puls oximetrică obligatorie. Pacienţii care, preoperator, prezintă afecţiuni cardiace - cum ar fi: infarctul de miocard, cardiopatie ischemică, hipertensiune arterială, aritmii cardiace, insuficienţă cardiacă congestivă - trebuie bine investigaţi şi, când este cazul, contraindicaţi operaţiilor de chirurgie estetică de durată lungă şi, mai ales, celor care necesită anestezie generală.

Dr. Elena Marincea, medic primar, chirurgie plastica, dr.şt.med.
Fix Clinique

Niciun comentariu: